419
Sveikos mitybos trimestras Pavandenės mokykloje

2014-10-23

Ketvirti metai mokykla dalyvauja Sveikatiados projekte. Jo organizatoriai mūsų mokykloje iš 7 –okų užaugo į 10- okus. Šiuos mokslo metus pradėjome Sveikos mitybos trimestru. 10-okai kartu su auklėtoja Rūta Krušiene organizavo mėgstamiausio patiekalo rinkimus, pakvietė dalyvauti renginyje „ Vienos spalvos vaišių stalas“. Kiekviena klasė išsitraukė spalvą ir rinko informaciją apie tos spalvos vaisius ir daržoves. Spalio 17 d. visos klasės ir mokytojai buvo pakviesti paruošti Vienos spalvos vaišių stalą. Mokyklos valgykla pasipuošė vaivorykštės spalvomis.

http://www.pavandene.lt/83-sveikos-mitybos-trimestras