0
Lopšelio - darželio prioritetas - sveikatos įgūdžių ugdymas

2017-10-07

Lopšelio-darželio pedagogai sėkmingai dalyvauja šalies projektuose: „Olimpinė karta“, „Sveikatiada“, „Sveika mokykla“, aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“ bei Pasvalio r. savivaldybės finansuojamuose projektuose, vaikų vasaros socializacijos programoje su projektu „Sveikatos želmenėliai“. Dalyvavimas finansuojamuose projektuose suteikia galimybę atnaujinti materialinę bazę ir skirti didelį dėmesį vaikų sveikatos nuostatoms ir įgūdžiams stiprinti.

Į projekto „Sveikatiada“ veiklas aktyviai įsitraukia ir vaikų tėveliai.

Organizuojame Sveikos mitybos trimestrus - „Vienos spalvos maisto stalas“, „Sveikatiadą“, „Mankštiadą“, Sausio 13-ajai paminėti „Snieguotą sveikuolių mankštelę“, „Vandens dieną“.

Įgyvendintų projektų lėšomis atnaujinamos lopšelio-darželio lauko edukacinės erdvės, įrengta kompleksinė žaidimų aikštelė, bus įrengta „Lauko klasė“. Vaikai aprūpinami ugdymo procesui lauke reikalingomis priemonėmis, dalyvaujant įvairiose pramogose, renginiuose, susitikimuose, akcijose: „Sportuoja visa šeima“, „Mes smalsučiai ir linksmučiai“, „Smagūs žaidimai ir atradimai“. Veikia tyrinėjimų laboratorija „Po smilgom“, o akcijoje „Aš bėgu“, skirtoje Pasaulinei sveikatos dienai paminėti, dalyvavo visa lopšelio-darželio bendruomenė.

Daug renginių vyksta kartu su Petro Vileišio gimnazijos Vileišiečių organizacija, mokytojais, Pasvalio sporto mokyklos treneriais. Taip vaikai įgauna patirties, mokosi draugiškumo, saugaus elgesio taisyklių.

Šiemet, atsisveikinant su darželiu, priešmokyklinukams ir jų tėveliams gimė nauja idėja - pasodinti sodą. Obelaitės džiugins „Eglutės“ vaikučius - ir esančius, ir ateisiančius.