0
FIZINIS RAŠTINGUMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE

2016-02-25

Judėjimas – sveikata! Ne kartą girdėta frazė, bet dar svarbiau judėti ir sportuoti taisyklingai.   Visi žino, kad fiziniai pratimai yra naudingi, tačiau gana dažnai pamirštama, kad netaisyklingai atliekami judesiai gali sukelti sveikatos problemų. Programa „Sveikatiada” bendradarbiaudama kartu su Šiaulių Universitetu ugdymo įstaigoms šiais metais akcentavo fizinio raštingumo ir taisyklingo sportavimo svarbą. Kiekvienais metais mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas žiemą programa kviečia aktyviai judėti, žaisti lauko žaidimus ant sniego, ugdyti vaikų norą aktyviam laisvalaikiui. 

Suaugusieji puikiai žino ir suvokia, kad fizinis aktyvumas yra neatskiriama sveikos gyvensenos sudedamoji dalis. Tačiau šis žinojimas ne visuomet virsta fiziškai aktyvios gyvensenos realizavimu gyvenime. Kalbant apie ikimokyklinio amžiaus vaikus, derėtų paminėti, kad tai pats svarbiausias amžius, kuriame formuojasi tam tikri gebėjimai, įgūdžiai. Vis tik neretai reikalingi ir tam tikri fizinio raštingumo pradmenys, kurie padeda suformuoti tinkamą požiūrį į fizinį aktyvumą ir jo realizavimą kasdieninėje veikloje, laisvalaikiu, sportinėje veikloje.

Kas tai yra fizinis raštingumas?
Raštingumas - tai sąvoka, kuri neapsiriboja vien gebėjimu skaityti ar rašyti bei suprasti atitinkamą informaciją. Fizinio raštingumo sąvoka turėtų būti suvokiama kaip gebėjimas panaudoti bendruosius judėjimo įgūdžius kompetentingu, sąmoningu būdu ir elgsena. Fiziškai raštingi vaikai geba atlikti gana daug bendrųjų judėjimo įgūdžių, atitinkančių jų gebėjimus, pavyzdžiui, pašokinėti, lipti, būti judriais, išlaikyti pusiausvyrą ir koordinaciją. Fizinis raštingumas taip pat gali būti suvokiamas kaip vaiko ar suaugusiojo kritiškas įgijimas ar išmokimas pagrindinių gyvenimo judesių ir sąmoningas jų taikymas įvairioje kasdieninėje veikloje bei įvairioje aplinkoje. 

Fizinis raštingumas padeda pasirinkti tinkamą judesį ar judesio atlikimo būdą ir lavina vaiko fizinį pajėgumą. Taip pat plėtoja vaiko intelektualines galias, emocinę bei socialinę raidą ir pažinimą ( pvz. komandinis darbas žaidžiant, įvairių užduočių grupėje atlikimas). Fizinis raštingumas ne tik užtikrina gerą vaiko sveikatą, bet ir praplečia patirtį, skatina atsakomybės plėtojimą, taip pat gali būti traktuojamas kaip  „raktas“ padedantis pasiekti asmeninio tobulėjimo bei gyvenimo džiaugsmo.

Labai svarbu nepamiršti, kad ikimokyklinis amžius yra pats reikšmingiausias ugdant vaikų fizinį raštingumą. Tad tikslinga vaikus išmokyti pasirinkti ne tik mėgstamą fizinę veiklą, bet ir tinkamai pasirinkti saugius fizinius pratimus. Negalima kategoriškai skirstyti visų pratimų į draudžiamus ar leidžiamus - tai dažnai priklauso nuo to, kas, kada ir kaip juos atlieka. Galima pakenkti sveikatai jeigu visas pratimas ar kai kurie pratimo elementai atliekami neteisingai. 

6 sveikatą stiprinintys pratimai ikimokyklinukams
http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/sveikata/6-sveikata-stiprinantys-pratimai-ikimokyklinukams.d?id=70445724