0
Konkursas – „Kuo daugiau išgelbėto maisto!”

2022-09-05

Konkursas „Kuo daugiau išgelbėto maisto!” skirtas supažindinti vaikus su maisto nešvaistymo ir maisto išsaugojimo sąvokomis, taip pat paskatinti ugdymo įstaigų bendruomenes prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo bei namuose ir ugdymo įstaigoje išgelbėti „užsistovėjusį“, į galiojimo pabaigą artėjantį maistą ir  perduoti Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“.  
 
I.  BENDROSIOS NUOSTATOS
1.  Konkurso „Kuo daugiau išgelbėto maisto!” nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimą, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.
2.  Konkursą organizuoja VšĮ „Tikra mityba“ (Sveikatiada) bei Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.
3.  Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos mokyklinio, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigų bendruomenės.
4. Konkurso laikotarpis: rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d.

II.  KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATOS
5.  Pirmiausia, konkurso dalyviai turi susipažinti su projekto „Sveikatiada“ pateikta konkurso medžiaga, įsisavinti maisto nešvaistymo  ir maisto išsaugojimo sąvokas.
6. Susipažinus su konkurso svarba, ugdymo įstaigų atstovai kviečiami paskatinti bendruomenes imtis maisto nešvaistymo užduoties bei namuose ir pačioje ugdymo įstaigoje sumažinti „užsistovėjusių“, nebenaudojamų ar į galiojimo pabaigą artėjančių, bet maistui dar tinkamų produktų kiekį.
7. Konkurso dalyvių prašoma sudaryti surinktų bei labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“ pristatytų maisto produktų sąrašus. Užpildyti konkurso nuostatuose pateiktas paraiškas (1 priedas) bei atsiųsti nuotraukų ar vaizdo įrašų pademonstruojant, kaip sekėsi dalyvauti konkurse.
8. Konkurso dalyvaujančių ugdymo įstaigų paraiškas ir vaizdinę medžiagą reikia atsiųsti el. paštu laura@sveikatiada.lt
9.  Viena ugdymo įstaiga įgyvendinus kelis maisto nešvaistymo etapus, gali pateikti kelias paraiškas.
10. Konkursui paraiškas ir vaizdinę medžiagą galima siųsti iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos, 17 val.
11. Surinktus maisto produktus reikia susisiekti nurodytais kontaktais ir produktus pristatyti į pasirinktą labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ filialą, filialų sąrašas žemiau arba https://www.maistobankas.lt/padaliniai/
 • VILNIAUS PADALINYS - Vytenio g. 54, Vilnius (darbo valandos: I–V 9.00–18.00, tel. 8 52733588).
 • KAUNO PADALINYS - Technikos g. 18F, Kaunas (darbo valandos: I–V  8.00–17.00, 8 679 51812).
 • KLAIPĖDOS PADALINYS - Sandėlių g. 56, Klaipėda (darbo valandos: I–V  8.00–17.00, 8 463 41338).
 • ŠIAULIŲ PADALINYS - Išradėjų g. 15, Šiauliai. (darbo valandos: I–V  8.00–17.00, 8 684 66536).
 • PANEVĖŽIO PADALINYS - Kranto g. 36, Panevėžys (darbo valandos: I–V  8.00–17.00, 8 646 09404).
12. Neturint galimybės pristatyti surinktų produktų, prašome susisiekti su maisto banko atstovais, kurie suderins maisto produktų kelionę į reikiamus filialus.
13. Mokyklų kelionės išlaidos, susijusios su konkursu, neatlyginamos.
14. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti projekto „Sveikatiada“ partnerių įsteigtais prizais bei Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ oficialiais padėkos raštais.
15. Konkurso taisyklės privalomos visiems konkurso dalyviams. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti žaidimo eigoje be išankstinio pranešimo.
16. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs interneto tinklapyje.
17. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo žaidimo vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
18.  Konkurso dalyviai, siųsdami paraišką bei nuotraukas sutinka, kad jų atsiųsta medžiaga būtų naudojama vykdant švietėjišką maisto nešvaistymo propagavimo veiklą, publikuojami viešai visuomenės informavimo priemonėmis (projekto tinklapyje www.sveikatiada.lt, Facebook puslapyje, ir kt.).

III.  SPECIALIOSIOS NUOSTATOS
19. Konkurso metu renkamas perteklinis maistas iš namų ūkių bei ugdymo įstaigų.
 20. Konkurso metu galima rinkti visus žmonių vartojimui tinkamus maisto produktus:
 • su nepažeistomis pakuotėmis;
 • su aiškia pagaminimo data;
 • su nurodytomis laikymo sąlygomis;
 • su pateiktu galiojimo terminu ir sudėtimi.
21. Konkurui netinka pačių žmonių gaminti maisto produktai (uogienės, marinuotos daržovės, mėsos konservai ir kita).
22. Rekomenduojama rinktis ilgo galiojimo maisto produktus, kuriems nereikia specialių laikymo sąlygų.
23. Svarbu! Ilgo galiojimo produktai gali būti ir pasibaigusio termino „Geriausias iki”, tačiau nepraėjus ilgiau po šio termino nei nurodyta VMVT apraše - B1-678 Dėl labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo (lrs.lt) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/98e75ef06bc811e6a421ea2bde782b94/jCZHcMtqBB)

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Viso konkurso metu ugdymo įstaigų bendruomenės kviečiamos „kovoti” su maisto švaistymu visapusiškai:
 • stengtis, kad ugdymo įstaigų valgyklose sumažėtų arba neliktų maisto likučių pietų lėkštėse;
 • „užkirsti kelią” maisto švaistymui namuose;
 • surinkti kiek įmanoma daugiau šeimų ūkiuose bei ugdymo įstaigoje užsilikusio maisto ir perduoti labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas”.
25. Konkurso laimėtojai bus išrenkami atsižvelgiant į šiuo kriterijus:
 • kuo gausesnis bendruomenės įtraukimas;
 • kūrybiškumas vykdant konkurso sąlygas;
 • surinktų maisto produktų kiekis.
26. Susumavus visus rezultatus, konkurso laimėtojai bus paskelbti spalio 14 dieną. Komisiją sudarys projekto „Sveikatiada“ bei Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ atstovai.