Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno lopšelis-darželis „Varpelis"


about
BENDRA INFORMACIJA Kaauno lopšelis-darželis "Varpelis" - savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, atvira bendravimui ir bendradarbiavimui, kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių poreikių vaikus, stiprinanti vaikų sveikatą ir saugumą, užtikrinanti, kad būtų įgyvendintos valstybės, savivaldybės švietimo deleguotos funkcijos ir ugdymo prioritetai. Didžiausia vertybė lopšelyje-darželyje „Varpelis“ – vaikas. Įstaigos bendruomenė – vadovai, auklėtojos, specialistai, aptarnaujantis personalas, ugdytinių tėvai, vietos bendruomenės atstovai apjungia savo pastangas, gebėjimus ir kompetencijas tam, jog būtų kuriamos ugdymo (si) erdvės, o bendruomenėje derėtų humaniškumo, kūrybiškumo, mokymosi visą gyvenimą pajautos, kitos visus vienijančios bendražmogiškosios vertybės.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Virginija Zieniūtė

Tėvai Mokiniai