Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis"


about
BENDRA INFORMACIJA Šakių lopšelis darželis ,,Klevelis" - ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Veikia 8 grupės: 2 priešmokyklinio ugdymo, 2 ankstyvojo amžiaus ir 4 ikimokyklinio ugdymo grupės. Jose ugdomi 140 vaikų. Įstaigoje organizuojamas visuminis ugdymo (si) procesas; skatinama ugdytinių saviraiška bei etninės tautos kultūros pažinimas ir perėmimas; stiprinamas bendruomenės narių pripažinimas ir vertinimas plėtojant bendrakultūrinę kompetenciją; gerinama įstaigos aplinka; skatinamas vaikų kūrybinių galių savitumas, pasireiškiantis per kūrybą: meninį žodį, dailę, muziką, šokį, vaidybą; sudaromos tinkamos sąlygos vaiko kalbinio bendravimo atsiradimui ir vystymuisi. Įstaigoje veikias mokamas krepšinio būrelis 4-7 m. vaikams. Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos programos: • Lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa; • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams); • Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programa: ,,Zipio draugai“ (priešmokyklinio ugdymo grupėse ); • Lopšelio-darželio „Klevelis“ Emocinio intelekto ir socialinių įgūdžių ugdymo (si) programa. Lopšelio-darželio „Klevelis“ sveikatingumo veiklos programa. Taip pat įstaiga dalyvauja respublikinėse programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”. Dalyvaujame tarptautiniame projekte ,,Kubuš gamtos mylėtojų klubas”.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Daiva Masteikienė

Tėvai Mokiniai