Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis"


about
BENDRA INFORMACIJA Alytaus lopšelis-darželis "Vyturėlis" yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti jį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(-si) mokykloje. Šiais mokslo metais sukomplektuotos 9 grupės: 3 ansktyvojo amžiaus, 5 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Roma Trakymienė

Tėvai Mokiniai