Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija


about
BENDRA INFORMACIJA „Verdenės“ progimnazija yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies ir neformaliojo švietimo programas. Progimnazijoje mokosi 965 mokiniai, suformuoti 37 klasių komplektai: 21-pradinio ugdymo ir 16-pagrindinio ugdymo. Planuodama veiklą progimnazijos bendruomenė atsižvelgia į Valstybinę švietimo strategiją, bei švietimo būklę, progimnazijos bendruomenės poreikius. Progimnazijos strateginis tikslas - sudaryti sąlygas aukštesnei bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei. Progimnazijos bendruomenė vadovaujasi bendra vertybių sistema, puoselėja kultūrą ir tradicijas. Siekiant užtikrinti mokinių individualių poreikių tenkinimo galimybes ir sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ugdyti(s), sėkmingai vykdomos neformaliojo švietimo veiklos: muzika, dailė, šokis, teatras, sportas, kraštotyra, gamtosauga, informacinės technologijos, ekonomika, etnokultūra.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Irena Andriekienė

Tėvai Mokiniai