Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Tauragės lopšeli-darželis "Ąžuoliukas"


about
BENDRA INFORMACIJA Tauragės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui. Įgyvendiname sveikatos stiprinimo programą "Būsiu sveikas ir saugus". Į ugdymo(si) procesą integruojamos prevencinės programos. Įstaigoje dirba pagalbą vaikams teikiantys specialistai: sveikatos priežiūros specialistas logopedas, psichologas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas, judesio korekcijos specialistas. Sveikai gyvensenai neabejingi pedagogai ir kiti darbuotojai. Organizuojame dviračių žygius, tinklinio varžybas. Dalyvaujame tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose sveikatos tema. Pedagogai ir specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, Sveikatos stiprinimą organizuojanti grupė, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Benjamina Karmazinienė

Tėvai Mokiniai