Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"


about
BENDRA INFORMACIJA Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas , įm. kodas 190231730, el. p. info@visaginoazuoliukas.lt, tel. 8 386 74798. Ugdymas vyksta lietuvių kalba. Lopšelio-darželio direktorė Irena Oficerova, antra vadybinė kategorija. Lopšelyje-darželyje funkcionuoja 11 grupių: trys grupės - ankstyvojo amžiaus nuo 1 m. iki 3 m., dvi grupės - antro jaunesniojo amžiaus 3-4 m., dvi grupės viduriniojo amžiaus 4-5 m., dvi grupės vyresniojo amžiaus 5-6 m., dvi grupės - priešmokyklinio amžiaus 6-7 m. Ugdymą organizuojame pagal pedagogų parengtą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą "Ąžuoliuko takeliu". Integruojame prevencinę programą "Zipio draugai" ir socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programą "Laikas kartu".
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Danutė Remeikienė

Tėvai Mokiniai