Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Lopšelis-darželis "Žemuogėlė"


about
BENDRA INFORMACIJA Lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ įsikūrė Lazdynų mikrorajone. Lazdynai – Vilniaus miesto dalis, esanti į vakarus nuo miesto centro, dešiniajame Neries krante. Automobilių intensyvumas labai mažas. Mikrorajone palikta nemažai natūraliai augusio miško. Metų bėgyje, esant palankioms oro sąlygoms, vaikai turi galimybę daugiau laiko praleisti gryname ore ir grūdintis, nes didžioji įstaigos teritorijos dalis yra Pasakų parko miške. Užtikrindama kokybišką ugdymą, įstaiga siekia laiduoti ugdymo programų įvairovę, sudaryti sąlygas užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką. Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojamos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos“, „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo“ neformaliojo vaikų švietimo programos.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Jelena Andrejeva

Tėvai Mokiniai