Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Panevėžio m. lopšelis-darželis "Rūta"


about
BENDRA INFORMACIJA Mūsų švietimo įstaigos savitumą lemia tai, kokiai ugdymo sričiai įstaiga teikia prioritetą-t.y.perteikia meninio ir etnokultūrinio ugdymo patirtį. Ugdymo institucija atvira kaitai, moderni, nes vykdo sklaidą, bendradarbiauja su miesto, šalies ikimokyklinėmis įstaigomis, vykdo projektus, kontroliuoja ir įvertina savo veiklumą, pažangą, tobulėjimą. Lopšelyje – darželyje veikianti pagalbos ugdymui(-)si programa sudaro saugias ir palankias sąlygas saviugdai, saviraiškai, tenkina įvairių gabumų vaikų poreikius.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Elena Mitkienė

Tėvai Mokiniai