Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“


about
BENDRA INFORMACIJA Lopšelis-darželis „Saulutė“ – šešių grupių ugdymo įstaiga, dirbanti 10,5 valandų. Įstaigoje veikia penkios ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo(si) grupė. Ugdomi 2–7 metų vaikai. Įstaiga pasirinkusi meninę ugdymo kryptį. Taip pat didelis dėmesys skiriamas pilietiniam, patriotiniam ugdymui ir sveikatos stiprinimui. Vidutinis vaikų skaičius įstaigoje – 115. Puoselėjamos visos vaikų galios, lemiančios asmenybės vystymąsi ir integracijos į visuomenę sėkmę, tikslingai ugdomos vaikų vertybinės nuostatos, tenkinami svarbiausieji jų poreikiai: pažinimo, bendravimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos, judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo. Siekiant patenkinti įstaigą lankančių vaikų poreikius, taikomas visapusiškas vaikų ugdymas, atsižvelgiant į vaikų amžių, raidos ypatumus, specialiuosius poreikius. Įstaigą lankantiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai AUŠRA SARCEVIČIENĖ

Tėvai Mokiniai