Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“


about
BENDRA INFORMACIJA Kauno lopšelis-darželis “Šilinukas”.Siekiant ugdyti visuminės sveikatos kompetencijos sampratą, įstaigoje propaguojami sveikos gyvensenos principai (ypač daug dėmesio skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimus).Lopšelis-darželis dalyvauja respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje bei projekte „Sveikas darželis“.2013 m. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (sudaryta iš ŠMM ir SADM atstovų) lopšelį-darželį „Šilinukas“ pripažino sveikatą stiprinančia įstaiga. Parengta sveikatos stiprinimo programa „Žingsnelis po žingsnelio į sveikatos šalį“.Propaguojant olimpizmo idėjas, lopšelis-darželis dalyvauja projekte „Olimpinė karta“.Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, norint padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įstaiga dalyvauja tarptautinėje bendravimo įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“.Kartą per savaitę sulaukusiems 4 metų amžiaus vaikams organizuojamos plaukimo pratybos Kauno centro sporto mokyklos baseine.Kiekvieną vasarą organizuojama tradicinė „Vaikų vasaros fizinio aktyvumo stovykla“.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Kristina Jareckaitė
Vytautas Žvirblis

Tėvai Mokiniai