Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA 1968-09-01 įsteigta 15-oji vidurinė mokykla. Pirmasis jos direktorius buvo Albertas Juška, vadovavęs įstaigai 1968–1976 m. Nuo 1976 iki 1991 metų mokyklai vadovavo Valentinas Doroškevičius, 1991–1994 metais mokyklos direktorius buvo Stasys Virkšas, o 1994–1995 metais – Robertas Ivanauskas. 1995 metais 15-oji vidurinė mokykla buvo reorganizuota į dvi mokyklas: pradinę ir vidurinę. Nuo 1995 metų mokyklos direktore tapo Gražina Skunčikienė. Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 1997-01-09 sprendimu Nr. 28 15-oji vidurinė mokykla pavadinta Ievos Simonaitytės vidurine mokykla. Nuo 1997-09-01 dalyje mokyklos patalpų laikinai buvo įsikūrusi Prano Mašioto vidurinė mokykla, šiai išsikėlus 1998 m., patalpos skirtos „Gilijos“ pradinei mokyklai. 2001 metais mokykla išleido paskutinę, t. y. 31-ąją abiturientų laidą, nes Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2001-05-24 sprendimu Nr. 162 mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Tais pačiais metais mokykla dalinai renovuota. Nuo 2002 m. vieno korpuso patalpose įsikūrė Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų vidurinė mokykla. Nuo 2011 metų rugsėjo 1 d. pasikeitė buveinės adresas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-17 sprendimu Nr. T2-70) ir mokykla tęsia darbą buvusios „Pamario“ vidurinės mokyklos patalpose adresu Naikupės g. 25, Klaipėda. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-154 „Dėl Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, mokykla vadinasi Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla, patvirtinti nauji mokyklos nuostatai, kuriuose įteisinta mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla. Mokyklos veiklos tikslas – padėti vaikams ir jaunuoliams, linkusiems į praktinę veiklą, turintiems mokymosi sunkumų, stokojantiems mokymosi motyvacijos, nepritapusiems kitose mokyklose ar dėl socialinių-ekonominių priežasčių nelankantiems mokyklų, grįžti į nuosekliojo mokymosi sistemą ir pasirengti tolimesniam mokymuisi, profesiniam apsisprendimui, sėkmingam integravimuisi į visuomenę. 2015–2016 mokslo metais mokykloje mokosi 122 mokiniai. Dirba 30 pedagogų, iš jų 4 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkas. Įrengti lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, muzikos, dailės, užsienio kalbų, istorijos, geografijos, technologijų bei informacinių technologijų kabinetai. Vykdomos tarptautinės programos: Lions Quest Paauglystės įgūdžių ugdymo programa bei Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programa. Šiuo metu mokykla dalyvauja 2016-2017 m. m. ,,Klaipėdos Sveikiausia mokykla konkurse". Ruošiamasi tarptautinei prevencinei ir sveikatos konferencijai ..Laimingas vaikas - sveikas ir saugus"", kuri vyksta jau 6 metus mūsų mokykloje.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Inga Bagdonienė

Tėvai Mokiniai