Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šiaulių m. lopšelis -darželis "Coliukė"


about
BENDRA INFORMACIJA Lopšelis-darželis "Coliukė" yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje veikia 6 grupės: 2-lopželio, 4 -darželio grupės. Įstaigos administracija ir specialistai (logopedas, socialinis pedagogas, bendrosios praktikos slaugytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai) siekdami palankių sąlygų vaikų ugdymo(si) ir sveikatinimo užtikrinimui, sveikos ir saugios gyvensenos nuostatas integruoja į kasdieninį ugdymo(si) procesą.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Asta Želionienė

Tėvai Mokiniai