Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“


about
BENDRA INFORMACIJA Kauno r. Karmėlavos lopšelis- darželis „Žilvitis“ įsteigtas 1988 m. liepos 13 d. Mokyklos savininkas - Kauno rajono savivaldybė. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 291631130.Karmėlavos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ veikia 7 ikimokykinio ugdymo grupės, iš jų dvi- ankstyvojo ugdymo. Įstaigą lanko 120 vaikų. Vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų (tokių yra 56) teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Dirba 2 specialistės- logopedės. Viena jų- Metų Mokytoja‘2008.Pedagoginį personalą sudaro 15 pedagogų. Iš jų: 8 apsigynę vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją (53,33% ), 4- mokytojai metodininkai (26,67%), 1- ekspertas (6,67% ). Iš 15 pedagoginių darbuotojų 12 yra įgyję aukštąjį išsilavinimą (80%), 4- aukštesnįjį (20%). Dirba 4 pedagogės (26,67%), įgyjusios edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Direktorė įgjusi III vadyb. kategoriją.Įstaigos išskirtinumas- ir aktyvus ilgametis dalyvavimas tarptautinėje projektinėje veikloje (nuo 2007m), patirtis- Erasmus+ projektų koordinavimas.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Audronė Milbutienė

Tėvai Mokiniai