Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šiaulių lopšelis-darželis "Klevelis"


about
BENDRA INFORMACIJA 1972 m. vasario 2 d. Šiaulių mieste atidarytas logopedinis darželis. 1982 m. rugpjūčio 25 d. perorganizuotas į bendrosios paskirties vaikų lopšelį-darželį. 1991 m. birželio mėn. lopšelio-darželio bendruomenė nutarė jį pavadinti "Kleveliu". Tai biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Darželyje teikiamos logopedo paslaugos. Mes atviri kaitos iššūkiams, dalyvaujame tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose, veiklose. Dalinamės darbo patirtimi organizuodami metodines dienas, apskritojo stalo diskusijas, kvalifikacijos tobulinimosi seminarus. Džiaugiamės turėdami socialinių partnerių tinklą, didelis dėmesys skiriamas veiklai "Grupė be sienų".
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Danguolė Žebelienė

Tėvai Mokiniai