Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Vilkaviškio l/d "Eglutė"


about
BENDRA INFORMACIJA Įstaiga dirba etnokultūros ir sveikatingumo kryptimis. 1996 metais muzikai gabūs vaikai suburti į etnografinį ansamblį „Spygliukas“. 1999 m. vasario 1 d. įrengtas baseinas. Pagrindinė įstaigos veikla ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Sukomplektuota 10 grupių, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. PRIORITETAI: 1. Sveikatos saugojimas ir stiprinimas. 2. Kūrybiškumo ugdymas, kūrybiškas vaikas, kūrybingas pedagogas. 3. Etnokultūros integravimas visapusiškoje vaikų veikloje.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Živilė Jakimčikienė
Daiva Saldukaitytė

Tėvai Mokiniai