Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Ukmergės vaikų lopšelis - darželis „Eglutė“


about
BENDRA INFORMACIJA Ukmergės vaikų lopšelį-darželį „Eglutė“ lanko 230 vaikų, dirba 26 pedagogai. Įstaiga yra įsijungusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. Dalis pedagogų priklauso RIUKKPA asociacijai. Įstaiga aktyviai dalyvauja respublikinėje darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje „Darni mokykla“, tarptautiniuose projektuose eTwinning ir Erasmus+ .
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Ona Bakanauskienė

Tėvai Mokiniai