Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šiaulių Rėkyvos progimnazija


about
BENDRA INFORMACIJA Pagrindinio mokslo ugdymo planų nuostatos rekomenduoja pamokas vesti ne tik mokykloje, bet ir gamtoje. Todėl ir buvo įrengta žalioji klasė. Moksleiviai ir mokytojai noriai dirba ir mokosi gamtos prieglobstyje. čia vyksta pamokos, klasės valandėlės, būrelių užsiėmimai, projektinė veikla, Šiaulių m. bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų seminarai. Pati aplinka skatina pasirinkti ekologinio ugdymo kryptį, domėtis kultūros paveldu. Šioje ugdymo įstaigoje veikia ekologijos, sveikos gyvensenos, prevencijos, kultūros paveldo programų mokytojų kūrybinės grupės. Nuo 2004 m. mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.Vadovas ėmėsi gamtosauginės veiklos, ekologijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimo į ugdomuosius dalykus ir kitas veiklos sritis. Iš keturiasdešimties Lietuvos mokyklų – Rėkyvos mokykla pripažinta Žaliausiąja. Šiuo metu su ugdytiniais dalyvaujame gamtosauginių mokyklų tęstiniame projekte, mokinių sveikatos stiprinimo programoje „Sveika mokykla” bei gamtosauginiame projekte ,,Mažiau šiukšlių“. Galime pasidžiaugti dar ir tuo, kad neatskiriama mokyklos įvaizdžio dalis yra Gandras -tai pastovumo ir ištikimybės simbolis, kuris kiekvieną pavasarį sugrįžta į gandralizdį, esantį mokyklos kieme.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Vita Ravkienė
Irena Valatkevičienė

Tėvai Mokiniai