Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šakių rajono Plokščių mokykla - daugiafunkcis centras


about
BENDRA INFORMACIJA Mokykla daugiafunkcis centras – tai savo krašto kultūrą puoselėjanti, demokratiška ir besimokanti organizacija, kurioje visiems bendruomenės nariams garantuojamos tobulėjimo sąlygos, organizuojamos įdomios ir poreikius atitinkančios veiklos, kur kiekvienas patiria savo sėkmę. Plokščių mokykla daugiafunkcis centras yra mažo miestelio švietimo įstaiga (apie 130 ugdytinių, 3-16 metų). Apsuptas miškų miestelis įsikūręs pietvakarių Lietuvoje, prie didžiausios Lietuvos upės - Nemuno. Jis taip pat priklauso nacionaliniam regioniniam parkui, dėl to čia švarus oras ir nedidelis eismas. Šiuo metu po vienu stogu dirba vaikų darželis, pagrindinė mokykla, vaikų dienos centras, viešoji biblioteka, organizuojama bendruomenės kultūrinė, socialinė ir sportinė veikla – veikia įvairūs klubai, saviveikliniai kolektyvai, organizuojami bendruomeniniai susitikimai. Klasės mažos - 10-16 mokinių. Turime priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupę, pradines (1-4) ir pagrindines klases (5-10). Lietuvoje kaimo vietovėse mokyklose nuolat mažėja mokinių skaičius, todėl mūsų mokykla ieškojo naujų veiklos plėtojimo galimybių ir nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio įgyvendinus ES projektą buvo reorganizuota į naujo modelio švietimo įstaigą. Mokykloje daugiafunkciame centre organizuojamose veiklose dalyvauja mažiausieji vaikai, mokiniai ir kiti įvairaus amžiaus miestelio bendruomenės nariai. Orientuojamės į kultūrines veiklas, susijusias su šalies paveldu (menu, liaudies muzika ir šokiais, šalies virtuve, tradicijomis ir pan.). Organizacijoje puoselėjamos senosios kultūrinio paveldo tradicijos, jų saugojimas laikomas pilietiniu organizacijos įsipareigojimu. Organizacijoje dirbanti komanda (personalas) yra pakankamai jaunas. Mokytojai aktyvūs ir motyvuoti. Visos veiklos erdvės yra renovuotos, modernios ir tinkamai įrengtos, todėl mokytojai turi puikias sąlygas dirbti novatoriškai. Turime dalyvavimo ES projektuose patirties: "Kriūkų, Lukšių Vinco Grybo ir Plokščių vidurinių mokyklų mokytojų kompetencijų tobulinimas mokant užsienio kalbų ir kompiuterinio raštingumo" (BPD204-ESF-2.4.0-03-05/0028), Comenius, Grundtvig ir Erasmus+ projektas "Teatras mokyme"; “Plokščių daugiafunkcio centro steigimas” ((VP3-2.2-ŠMM-04-R), Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: švietimo ir socialinė infrastruktūra.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Rasita Gokdere

Tėvai Mokiniai