Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“


about
BENDRA INFORMACIJA Misija Lopšelis-darželis „Vaidilutė“ siekia būti aktyvi ir atvira kaitai, organizuoti 1,5-7 metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, atliepti pagrindines švietimo nuostatas, individualius ikimokyklinės įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų poreikius. Sudaryti higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaikų saugumą, asmenybės raidą, formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą kalbos ir kalbėjimo, elgesio ir emocijų, judesio ir padėties sutrikimų turintiems vaikams.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Diana Blinkova

Tėvai Mokiniai