Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis


about
BENDRA INFORMACIJA Daugėlių lopšelio-darželio ugdomosios veiklos prioritetas yra sveikatos stiprinimas ir saugojimas. Sveikatos stiprinimas apima visas ugdymo sritis: vaikams yra skiepijamos sveikos gyvensenos nuostatos ir siekiama sveikos gyvensenos įgūdžių tęstinumo šeimoje, formuojami tvirti higienos įgūdžiai, skatinamas ugdytinių fizinis aktyvumas. Įstaigoje yra suburta sveikatos stiprinimo komanda. Ji rengia sveikatos stiprinimo projektus, inicijuoja įvairius renginius, siekia, kad sveikatos ugdymas būtų integruotas į visuminį vaikų ugdymą. Siekiant saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaikų sveikatą, lopšelyje-darželyje organizuojama aktyvi sportinė veikla, vykdomi sveikatos stiprinimo projektai, dalyvaujama miesto ir rajono renginiuose, rengiamos šventės, rytmečiai, tradicija tapusios relaksacijos valandėlės.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai KRISTINA AGINSKIENĖ
Vaida Klimavičienė

Tėvai Mokiniai