Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Vilkaviškio rajono Kybartų "Rasos" specialioji mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA 1919 m. buvusioje Kybartų klebonijoje "Žiburio" draugija įkūrė vidurinę mokyklą. Mokyklos įsteigimo po karo data: 1959 m. įkurta Kybartų bendrojo lavinimo mokykla - internatas. 1972 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Kybartų pagalbinę mokyklą - internatą, o 1994 m. spalio 18 d. įregistruota kaip Kybartų specialioji internatinė mokykla. 1993 m. gegužės 17 d. mokykloje įkurtos vaikų globos grupės. 2005 m. gruodžio 20 d. mokykla pavadinta Vilkaviškio rajono Kybartų specialiąja mokykla. Nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. įstaiga reorganizavimo būdu padalinta į Vilkaviškio rajono Kybartų "Rasos" specialiąją mokyklą ir Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namus.Visos mokyklos teikiamos paslaugos yra nemokamos.Mokiniai gauna nemokamą specialistų: logopedo, socialinio pedagogo pagalbą.Visi mokykos mokiniai pavežami į mokyklą mokykliniais autobusais arba jiems sudarytos sąlygos nemokamai atvykti į mokyklą ir grįžti į namus visumeniniu transportu;Visi mokiniai, neturintys galimybės kasdien atvykti į mokyklą, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymu nemokamai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.2015-2016 m.m mokosi 68 protinę negalią turintis mokiniai nuo 7 iki 21 metų.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Dovilė Sušinskienė
Dovilė Sušinskienė
Silvija Andriulevičienė

Tėvai Mokiniai