Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“


about
BENDRA INFORMACIJA Esame nesiekianti pelno ugdomoji institucija ir visas mūsų kasdieninis darbas yra skirtas tam, kad vaikai augtų sveiki, jaustųsi saugūs, būtų nuosekliai ugdomi, o tėveliai džiaugtųsi pasirinkę būtent šią ikimokyklinę įstaigą.Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė" - buvęs 16-as lopšelis-darželis, atidarytas 1960 metais.Nuo 1983 metų įstaigai vadovauja direktorė Elona Činikienė.Įstaigoje ugdomi 2-7 metų vaikai.Įstaigoje šiuo metu veikia 4 grupės: lopšelio, dvi darželio ir priešmokyklinė.Grupių darbo laiką apsprendžia tėvų poreikiai. Šiuo metu įstaigos darbo laikas 7.00-19.00.Vadovaudamiesi bendražmogiškomis vertybėmis, atliekame vaikų globos ir ugdymo funkcijas, ruošiame vaikus mokyklai.Įstaigoje dirba kompetentingi, nuolat besitobulinantys, kvalifikacijos siekiantys pedagogai.Glaudžiai bendradarbiaujame su šeima bei stengiamės tenkinti tėvų poreikius.Ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis valstybine vaikų darželių programa ,,Vėrinėlis", ,,Ankstyvojo ugdymo vadovu", ,,Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(-si) programa".Teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.Tėvų pageidavimu esame sudarę sąlygas papildomam vaikų muzikiniam bei užsienio kalbų ugdymui.Darželis turi savas tradicijas: organizuojamos tradicinės, sportinės,pramoginės šventės, dalyvaujame renginiuose miesto mastu
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Loreta Levanauskienė

Tėvai Mokiniai