Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno specialioji mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Kauno specialiojoje mokykloje mokosi judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų turintys mokiniai iš visos Respublikos. Dalis jų po pamokų vyksta namo, o kita dalis "gyvena" mokykloje popamokinį gyvenimą, kuris yra aktyvus, spalvingas, turiningas. Neformaliojo ugdymo pedagogai kryptingai ir tikslingai organizuoja veiklas atsižvelgdami į kiekvieno mokinio fizines galias, asmenybės polinkius bei gebėjimus. Fizinė ir emocinė sveikata - viena iš ugdymo prioritetinių sričių.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Vilma Bašinskaitė

Tėvai Mokiniai