Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras


about
BENDRA INFORMACIJA Mokykla įkurta 1965 m. Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriaus 1965 m. rugpjūčio mėn. 31 d. potvarkiu Nr. 479-p. ir pavadinta Kauno 24 vidurine mokykla. Kauno miesto valdybos 2000 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 1209 mokyklai suteiktas Kauno Petro Vileišio vidurinės mokyklos pavadinimas. Pavadinimo pakeitimas mokyklos bendruomenei buvo įpareigojimas gilintis į Petro Vileišio gyvenimu ir darbais liudytas vertybes, įsipareigojimus, pamokymus. Mokykloje pradėtas kryptingas tautinis – pilietinis ugdymas. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-384 Kauno Petro Vileišio vidurinės mokyklos pavadinimas pakeičiamas į Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinę mokyklą. Šiuo sprendimu mokyklos bendruomenė siekė įamžinti Kauno burmistro, iškilios istorinės asmenybės Jono Vileišio atminimą, plėtojant pilietiškumo ugdymą. Mokyklos veiklos filosofija bei vidinė kultūra grindžiama doros, pilietiškumo, teisingumo ir tarnavimo vertybėmis. Didžiulis dėmesys teikiamas ugdymui pavyzdžiu. Vykdomos įvairios pilietiškumo ugdymo iniciatyvos skatina mokinius susimąstyti apie iškilių asmenybių gyvenimo ir veiklos filosofiją, rinktis sektinus pavyzdžius. Įvertinant bendruomenės poreikius ir mokyklos galimybes, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo mokykla – daugiafunkciu centru. Pradėta vykdyti ikimokyklinio ugdymo programa, plečiama priešmokyklinio ugdymo modelių pasiūla. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prioritetai: kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimas su tėvais, vaikų poreikiams pritaikytų edukacinių aplinkų kūrimas. Mokykla užtikrina bendruomenės saugumą, tampa atvira, besimokančia organizacija. Nuo 2013 metų ypač daug dėmesio skiriama informacinių technologijų integravimui į ugdymo procesą, ypač pagrindinio ugdymo programoje. Nuo 2014 m. mokykla įgijo Microsoft Novatoriškos mokyklos statusą. Nuo 2015 m. mokykloje stiprinamas STEAM dalykų mokymas. Kartu su socialiniais partneriais mokykla nuolat vykdo ugdymo turinį praturtinančius projektus.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Daiva Micienė
Giedrė Prialgauskienė
Giedrė Čėsnienė

Tėvai Mokiniai