Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Klaipėdos Baltijos gimnazija


about
BENDRA INFORMACIJA Klaipėdos Baltijos gimnazija (buvusi 18-oji vidurinė mokykla) įkurta 1970 metais. 1993 metais mokyklai suteiktas Baltijos vardas, 2009 metais mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo 2011 metų gimnazija pritaikyta mokinių, turinčių judėjimo negalią mokymuisi (įrengtas liftas, pandusai, veikia keltuvas, mokiniai pavežami į gimnaziją). Gimnazijos vizija – gimnazija, teikianti vidurinį išsilavinimą, sudaranti sąlygas ugdytis fizinę negalią turintiems mokiniams, racionaliai naudojanti išteklius, savo veiklą grindžianti svarbiausiomis žmonių vertybėmis, ugdanti aukštos kultūros asmenybę, gebančią rasti vietą besikeičiančioje visuomenėje, išsiskiriančią savo dvasingumu. Efektyvus gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas, kokybiškai organizuojamas ugdymo procesas, orientuotas į mokinių individualius poreikius ir mokymosi galimybes, neformaliojo švietimo programų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių pasiūla leidžia įgyvendinti gimnazijos bendruomenės siekius.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Irena Montvydienė
Irma Daukšienė

Tėvai Mokiniai