Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Telšių Naujamiesčio mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Telšių Naujamiesčio mokykla įkurta 1987 m. Nuo 1990 metų mokyklai vadovauja Kęstutis Saplinskas. Mokykloje ugdomi vaikai su psichine ir fizine negalia nuo 7 iki 21 metų ir teikiamos užimtumo paslaugos neįgaliems asmenims virš 21 metų. Šiuo metu mokykloje mokosi 64 mokiniai. Mokykloje dirba 14 mokytojų, 2 auklėtojai, 3 mokytojų padėjėjai, pagalbos mokiniui specialistai: soc. pedagogas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, masažistas. Mūsų tikslas ugdyti protinę ir fizinę negalią turinčius vaikus ir jaunuolius, rengti socialinei adaptacijai. VIZIJA Specialiojo ugdymo mokymo įstaiga nežymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikams ir jaunuoliams, koordinuojanti specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių ugdymą rajone, užtikrinanti žmonių su protine negalia neformalų mokymą, darbinį, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą. MOKYKLOS TIKSLAS Visapusiškai ugdyti vaikus ir jaunuolius pagal jų protines ir fizines galimybes, suteikiant jiems specialųjį pagrindinį išsilavinimą, rengti ugdytinius socialinei adaptacijai.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Giedrė Jachimovič

Tėvai Mokiniai