Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Buratinas"


about
BENDRA INFORMACIJA Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Buratinas“ įkurtas 1965 m. 2010 metais įstaigoje vyko renovacija: atnaujinta pastato išorė ir vidus. Jis tapo patrauklesnis vaikams, darbuotojams, ugdytinių tėveliams. Lopšelyje - darželyje veikia 6 grupės: 2 lopšelio, 3 darželio, 1 priešmokyklinio ugdymo. Įstaigoje dirba 12 ikimokyklinio, 1 meninio ugdymo, 1 specialiojo ugdymo(logopedas) pedagogas. Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Mažais žingsneliais į gyvenimą“. Į šią programą integruota sveika ir saugi gyvensena. Įstaigos prioritetai – saugus ir sveikas vaikas, saviraiška per vaidybą. Lopšelis - darželis yra ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, nuo 2001 m. įtrauktas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Didelis bendruomenės dėmesys skiriamas vaikų fizinei ir emocinei sveikatai, gyvenimo įgūdžių ugdymui. Įstaigoje vyksta įdomios sveikos mitybos vakaronės, sporto šventės, kuriose aktyviai dalyvauja ugdytinių šeimos nariai. Pedagogai ugdymo procese taiko aktyviuosius ugdymo metodus: ugdymas pavyzdžiu, ugdymas kuriant ir keičiant aplinką, konstruktyvi kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika, projektų organizavimas ir vykdymas, interaktyvios lentos panaudojimas. Nuo 2013 m. į ugdomąjį procesą integruojama Reggio Emilia sistema, žaismingos kalbos terapijos priemonės „Frepy“, animacinė ugdymo priemonė „SaulyTUČIAI“.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Rita Maculevičienė
Židronė Gružauskienė

Tėvai Mokiniai