Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Vilniaus Antakalnio progimnazija


about
BENDRA INFORMACIJA Vilniaus Antakalnio progimnazija – moderni mokykla su globojančia, iš anksto apgalvota, tikslinga mokymosi aplinka, kurioje mokiniai galės visiškai atskleisti savo galimybes. Mes suvokiame Lietuvos, Europos Sąjungos narės, naują statusą ir suprantame mokytojų atsakomybę, ugdant žmogų, gyvensiantį laisvoje Europos erdvėje. Šiuolaikinė progimnazija – saugi, tolerancijos ir pasitikėjimo, bendravimo ir bendradarbiavimo principais grįsta bendruomenė, ugdanti laisvą, įvairiapusiškai kompetentingą asmenybę. Progimnazija turėtų puoselėti ir turtinti ne tik savo tradicijas, bet ir rūpintis, kad būtų užtikrintas tautos ir krašto kultūros tęstinumas, tapatybės išsaugojimas. Ugdydami laisvą atviros visuomenės žmogų, neturime pamiršti, kad Lietuva gali išlikti savimi tik per kultūrą. Progimnazijos vizijoje regime ir atsinaujinusį mokytoją. Jis ne tik gyvenimo tiesų ir patirties liudytojas, perteikiantis tradicijas ir mokantis kūrybiškai jas plėtoti, mokytojas – mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi organizatorius, nuolat tobulėjantis, ieškantis naujų, modernių mokymo metodų, patarėjas, partneris. Todėl progimnazija vienu iš savo veiklos prioritetų laiko sudaryti tokias sąlygas: šiuolaikinių informacijos šaltinių prieinamumą, naujausių technologijų panaudojimą mokymo procese, politinį, kultūrinį, ekonominį bei kompiuterinį raštingumą. Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius dabarties iššūkius, Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų apibrėžtus žinių visuomenės, saugios visuomenės ir konkurencijos ekonomikos prioritetus, mokyklai tektų atitinkama misija.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Dalia Valaikienė
Olga Panko
Edita Vainoriene

Tėvai Mokiniai