Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Elektrėnų sanatorinė mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Esame sanatorinė mokykla, skirta 7 (6)-17 metų mokiniams, atvykusiems gydytis į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą, toliau mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, joje taikomas sveikatą tausojantis dienos režimas, vykdomas neformalusis švietimas. Mokyklos tikslas : užtikrinti kokybišką ugdymą besigydantiems mokiniams, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą. Laisvu nuo gydymo ir mokymo laiku organizuojamas mokinių užimtumas lavinant jų polinkius, poreikius, sveikos gyvensenos įgūdžius, pagal sveikatos stiprinimo programą "Sveika aplinka : sveikas žmogus". Mokykla priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Jurgita Marcinkevičenė

Tėvai Mokiniai