Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė”


about
BENDRA INFORMACIJA Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė'' nuo 1996 m. pasirinkusi sveikos gyvensenos ugdymo kryptį, sėkmingai įgyvendina individualią sveikatos ugdymo programą ,,Sveikos ir saugios gyvensenos integravimas į ugdymą". Parengta individuali sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa 2013-2017 m. ,,Aukime sveiki kartu". Esame įsijungę į asociacijos „Sveikatos želmenėliai'' veiklą. Nuo 2002 m. įstaiga dalyvauja respublikiniame projekte „Sveika mokykla".
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Gražina Dirsienė
Eglutė

Tėvai Mokiniai