Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“


about
BENDRA INFORMACIJA Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“ - bendrojo tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Vaikai ugdomi valstybine lietuvių kalba. Įstaigoje ugdomi ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 3 metų, ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 3 iki 6 metų ir priešmokyklinio amžiaus (6-7 metų) vaikai. Pozityviai vertinama sutrikusios klausos vaikų integracija, todėl daugelyje grupių ugdomi ir kurtieji bei neprigirdintieji vaikai. Ugdomąją korekcinę pagalbą šiems ugdytiniams teikia surdopedagogas. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo ugdomoji korekcinė pagalba. Lopšelio-darželio pedagogai susibūrę į kūrybines grupes: ekologinio ugdymo - „Želmenėliai“, sveikatos saugojimo - „Kengūriukai“ meninio ugdymo - „Vaivorykštė“. Jų kryptinga veikla pagyvina ir papildo įvairiais sumanymais ugdymo(si) veiklą.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Rasa Dirmeikienė

Tėvai Mokiniai