Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Plungės rajono Žlibinų Igno Končiaus pagrindinė mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Mokyklos prioritetas - tobulinti ugdymo organizavimą, gerinti mokymo ir mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos saugioje aplinkoje. Gilinamos žinios ir ugdomi įgūdžiai apie sveikatą per kūno kultūros, technologijų, gamtos ir žmogaus, biologijos ir kitas pamokas, klasių valandėlių metu, popamokinėje veikloje. Nuo 2012 m. mokykla vykdo projektą „Būkime sveiki siela ir kūnu" pagal Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Daiva Vengalienė

Tėvai Mokiniai