Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Tauragės „Šaltinio” pagrindinė mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Mokyklos vizija: Moderni, saugi, teikianti kokybišką formalųjį ir neformalųjį ugdymą įvairių poreikių mokiniams, tikslingai ir planingai diegianti naujoves, nuolat besimokanti, sukūrusi ir palaikanti pozityvias šiuolaikines ugdymo(si) aplinkas, sėkmingai visose ugdymo srityse integruojanti pilietinį ir tautinį ugdymą pagrindinė mokykla.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Sonata Naugžemienė
Marina Cariova
Renata Petraitiene
Virginija Platakienė

Tėvai Mokiniai