Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Mokykla įsikūrusi Obelyno kaime į pietryčius nuo Šilalės miesto, už Akmenos upės. 1998 m. Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla tapo dešimtmete. Mokykla turi savo atributiką : emblemą, vėliavą, dainą. Mokykla teikia priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Mokykloje mokosi 154 vaikai, veikia mokyklos ir mokinių tarybos, kurios aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. Mokykla tapo pagrindine švietimo, kultūrine, informacine buveine, į kurią mielai renkasi mokiniai, svečiai, tėveliai, visa kaimo bendruomenė. Mokykla visada siekia būti šiuolaikiška ugdymo įstaiga, kuriai būdingos įvairios veiklos strategijos. Ugdymo procesas organizuojamas pagal vaiko gebėjimus, poreikius, kūrybiškumą, pasaulėjautą bei pasirinkimą. Ugdomąjame procese vykdomas švelnusis profiliavimas. Įvairi popamokinė atitinka mokinių poreikius ir gabumus. Mokytojai, siekdami ugdymo procesą padaryti įdomesnį, taiko įvairius aktyviuosius mokymo metodus.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Indra Poceviciute
Vita Šešelgienė

Tėvai Mokiniai