Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Panevėžio lopšelis-darželis "Papartis"


about
BENDRA INFORMACIJA Panevėžio lopšelis-darželis „Papartis“ yra bendros paskirties ikimokyklinė įstaiga. Ugdymo procesas organizuojamas patalpose, esančiose Dariaus ir Girėno g. 41 Panevėžyje. Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1 iki 7 metų amžiaus. Darželį lanko 192 vaikai. Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas - ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, meninio ugdymo pedagogas, logopedas, spec.pedagogas. Sveikatos priežiūrą vykdo sveikatos priežiūros specialistas iš Panevėžio visuomenės sveikatos biuro. Įstaigoje dirbantys pedagogai ir specialistai kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios laiduoja kokybišką vaiko ugdymą. Pedagogai ir specialistai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja įvairiuose projektuose, miesto ir respublikos mastu organizuojamuose renginiuose, miesto ikimokyklinio ugdymo metodinio ratelio veikloje (akcijose, parodose, konkursuose, šventėse, projektuose). Ypatingas ir išskirtinis dėmesys lopšelyje-darželyje skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos kūrimui, grupių ir kitų edukacinių erdvių gerinimui. Pagal poreikį ir galimybes nuolat atnaujinamas ir papildomas sportinis inventorius, kuriamos naujos ugdytinių aktyvumą ir sveikatinimą skatinančios erdvės. Lopšelio-darželio teritorijoje turime šiltnamį, kuriame vaikai sodina įvairias daržoves bei kitus augalus, stebi bei prižiūri jų augimą. Rūpestis augalais skatina vaikus veikti, puoselėja jų fizines ir psichines galias, ugdo darbinius įgūdžius.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Rasa Galūzienė

Tėvai Mokiniai