Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Vilniaus „Senamiesčio” vidurinė mokykla


about
BENDRA INFORMACIJA Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla įsikūrusi senoje Vilniaus dalyje - Senamiestyje. Tokia mokyklos kaimynystė su Senamiesčių yra simboliška, kadangi jos pačios istorija jau siekia daugiau kaip 60 metų. Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla (buvusi 3-oji vidurinė) veikia nuo 1947 metų. Nuo 1977 metų dirbame naujame pastate M.Daukšos g. 7, tel.(8-5)2611182, faks. (8-5)2626641, el.p.: rastine@senamiescio.vilnius.lm.lt Mokyklos tipas - vidurinė mokykla. Mokomoji kalba - rusų, atskiri dalykai mokyklos tarybos sprendimu gali būti dėstomi lietuvių kalba. Direktorė - Liudmila Isajeva, III vadybinė kvalifikacinė kategorija. Ugdyti išsilavinusį, kultūringą (stengiamės ugdyti kūrybišką žmogų, gebant suvokti dorovės pagrindus, skiepyti bendrąsias žmogaus vertybes, žmogų, kuris mokėtų saugoti savo tautinį tapatumą) ir pilnavertį LR pilietį. Mokykla yra bendrojo lavinimo švietimo įstaiga, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Mes siekiame, kad klestėtų visapusiškas (moksleivių ir jų tėvų) švietimas, sveikos gyvensenos, sportinis ir dvikalbis ugdymas bei tradicijas puoselėjanti bendruomenė. Mokyklos individualizavimas, susietas su mokyklos etnokultūrine pakraipa - tai ugdymo turinio individualizavimas, individualių programų kūrimas, profiliuotas mokymas, dvikalbystės ugdymas. Mokyklos centras - vaikas. Saugus vaikas psichologiniu ir fiziniu požiūriu. Visas bendrasis ugdymas yra orientuotas į vaiką, jo poreikius ir gebėjimus. Mokykla padeda asmeniui maksimaliai atskleisti individualias kūrybos galias ir gebėjimus, patenkindama jo prigimtas reikmes: saviraiškos, meilės ir pagarbos, prasmės, kūrybos , tvarkos ir darnos poreikius. Mokyklos tikslus lemia dabarties žmogui kylantys gyvenimo uždaviniai, šiandieninė Lietuvos visuomenės būklė, Europos bei pasaulio kultūrinio, ūkinio ir politinio gyvenimo tendencijos. Ugdyti vaiką, kuris visapusiškai integruotųsi į Lietuvos gyvenimą, gerai mokėtų lietuvių kalbą, nepamiršdamas ir savo rusiškos kultūros, kalbos tradicijų. Mokyklos veiklos programa kuriama visos mokyklos bendruomenės: mokinių, pedagogų, tėvų. Mokykla vykdo profilinį mokymą. Nuo antros klasės sustiprinta anglų kalba, lietuvių kalba. Moksleivių ugdymo ir ugdimosi poreikiai daugeliu atvejų yra tenkinami. Moksleiviai gali pasirinkti mokymo lygius, pasirenkamuosius dalykus. Gali lankyti sporto būrelius: futbolo, lengvosios atletikos, šokių. Yra įrengti specializuoti chemijos, fizikos, biologijos kabinetai; lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbos kabinetai, dvi sporto salės, stadionas, dirbtuvės, buities darbų kabinetas, muzikos, dailės kabinetai, kompiuterių klase. Mokykla puoselėja mokinių dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą. Rūpinasi tautinės tapatybės išsaugojimu, tautos kultūros kūrybiniu pajėgumu ir jos istoriniu tęstinumu. Mokykla skatina pagarbą ir pasitikėjimą krašto tradicijomis. Ugdydama demokratijos vertybes, dirba Mokyklos taryba (pirmininkė mokytoja N.Noreikienė), mokytojų taryba.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Salietis
Renata Šeštakauskienė

Tėvai Mokiniai