Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Joniškio vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė"


about
BENDRA INFORMACIJA Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ yra savarankiška Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Lopšelis - darželis „Saulutė“ įkurtas 1972 m. Jo buveinė – Statybininkų g. 5A, 84124 Joniškis. Įstaigoje dirba kvalifikuoti specialistai, turintys tinkamą pasirengimą ir ilgametę patirtį. Visi pedagogai yra atestuoti. Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ yra daugiausiai turintis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Joniškio rajone. Įstaigoje veikia 12 grupių. Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, į jas integruojami specialiųjų poreikių vaikai. Lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Priešmokyklinio amžiaus grupėse pedagogai ugdymą organizavo pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, ikimokyklinio amžiaus – pagal Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė” pedagogų paruoštą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Po saulutės delnu”. Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Zipio draugai“.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Lina Balčiūnienė

Tėvai Mokiniai