Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Lopšelis-darželis "Papartis"


about
BENDRA INFORMACIJA Panevėžio vaikų lopšelis-darželis "Papartis" įsteigtas 1982 m., kuria patrauklią, saugią ugdymosi aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, švietimo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams; sudaro plačias galimybes vaikų saviraiškai, individualių gebėjimų plėtotei; ugdo savarankiškumo, kūrybiškumo, pilietiškumo pradmenis; rūpinasi vaikų sveikata ir gerovės kėlimu; palaiko bendruomenės prasmingas idėjas, vedančias įstaigą į sėkmę. Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo ugdymo , 6 - ikimokyklinio ugdymo , 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, jas lanko 188 vaikai. Nuo 2012 m. dalyvaujame ,,Vaisių vartojimo skatinimo" programoje.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Laima Kazakevičienė
Gražina Guobužienė
Danguolė Skeberdienė
Rasa Utkevičienė
Ramutė Piragienė
Rasa Juškienė

Tėvai Mokiniai