Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šiaulių m. Lopšelis-darželis"Drugelis"


about
BENDRA INFORMACIJA Šiaulių lopšelis-darželis – Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, juridinis asmuo, įgyvendinantis ikimokyklinio amžiaus vaikų (kodas 85.10.10) ugdymo programą. Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. rugpjūčio 31 d. įstaiga veikė kaip Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. – Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis. Įstaigoje ugdomi 106 vaikai, veikia 6 ikimokyklinio ugdymo grupės: 2 ankstyvojo amžiaus (nuo 1,5 iki 3 metų), 3 ikimokyklinio ugdymo (nuo 3 iki 5 metų), 1 skirtingo amžiaus vaikų grupė (nuo 2 iki 5 metų). Įstaigoje ugdoma 13 SUP vaikų. Atsižvelgiant į tėvų ir vaikų poreikius, įstaigoje vykdomos papildomos neformaliojo švietimo veiklos: vyksta ankstyvojo anglų kalbos mokymo ir krepšinio būrelių užsiėmimai. Į ugdymo procesą integruojami meninio ugdymo (muzikinės veiklos, šokio ir vizualinės raiškos), judesio korekcijos individualūs ir grupiniai užsiėmimai.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Jordana Kurtinaitiene
Roberta Jocaitė
Lina Ratkevičienė

Tėvai Mokiniai