Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno lopšelis-darželis "Gintarėlis"


about
BENDRA INFORMACIJA Įstaiga, padedama šeimai, atlieka vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo funkcijas. Sudarytos higienos, pedagoginės, psichologinės sąlygos, užtikrinančios socialinį, psichologinį ir fizinį vaiko saugumą, reikiamą jo socialinę adaptaciją, brandumo mokyklai. Ruošiant vaikus mokyklai stengiamės, kad kiekvienas vaikas darželyje lavėtų tiek, kiek jis tam turi fizinių ir dvasinių išgalių bei kad atsiskleistų ir lavėtų individualūs vaikų sugebėjimai. Lopšelio – darželio grupes lanko vaikai nuo 1,5 iki 3 metų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes – nuo 3 iki 6 metų. Lopšelyje darželyje ,,Gintarėlis” yra 2 lopšelio grupės dibantčios 10,5 ir 12 val., 7 ikimokyklinio ugdymo grupės dirbančios 10,5 ir 12 val. ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės dirbančios 12 val. Į grupes integruojami specialių poreikių turintys vaikai, kalbos ir komunikacijos bei fizinių judėjimo sutrikimus turintys vaikai. Dirbame pagal individualią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Taikome Montessori (1 grupė) ir Valdorf’o (2 grupės) metodiką. Specializuojamės vaikų meninio ugdymjo srityje
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Vaida Šokelienė

Tėvai Mokiniai