Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno lopšelis - darželis ,,Šilelis"


about
BENDRA INFORMACIJA Gražioje Petrašiūnų rajono Pažaislio pušyno paūnksmėje savo duris lopšelis-darželis pirmą kartą atvėrė 1980. Tada jis buvo žinomas, kaip Kauno miesto 39-asis lopšelis-darželis. 2003 metais įstaigos bendruomenei išrinkus bei Kauno miesto savivaldybei pritarus (Kauno miesto savivaldybės sprendimas Nr.T-216), įstaiga pavadinta Kauno lopšeliu-darželiu „Šilelis“. Nuo 2018-12-21 įstaigai vadovauja direktorė Lina Norvaišienė Šiuo metu įstaigoje gali ugdytis iki 135 vaikų. Suformuotų grupių skaičius, paskirtis – dirba 7 grupės; 2 lopšelio (vaikų 1,5 iki 3m.), 4 - darželio (vaikų amžius nuo 3 iki 5m.), 1 - priešmokyklinio ugdymo(si) (vaikų amžius nuo 5 iki 6m.). Teikiamos paslaugos : parama specialiųjų ugdumo(si) poreikių vaikams (kalbos ir komunikavimo padėties ir judesio sutrikimų turintiems vaikams), įstaigos nelankantiems vaikams bei jų tėvams. Siūlomas papildomas vaikų globos laik
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Egidija Sonienė
Zita Malinauskienė
Jurgita Kuktienė
Audronė Šerkšnienė
Eglė Kasiulevičiūtė
Audronė Maslauskienė
Rasa Eugenija Baušienė
Modesta Žakaitienė
Marina Bučinskienė
Rugilė Jieznytė
Aldona Kilinskienė

Tėvai Mokiniai