Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Šiaulių m. l/d "Berželis"


about
BENDRA INFORMACIJA Lopšelis-darželis ,,Berželis‘‘ įkurtas 1980 m. Vizija Lopšelis-darželis „Berželis“ modernus, inovacinis pagalbos šeimai teikėjas, kuriame ugdosi laimingas kūrybingas vaikas. Misija Ugdyti vaikų kūrybiškumą, socialinius gebėjimus, mąstymą. Vienas iš darželio uždavinių yra saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą ir socialinę gerovę. Siekiant užtikrinti saugią, palankią aplinką, ugdant sveikos gyvensenos ir saugaus judėjimo įgūdžius, bendradarbiaujama su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, institucijomis (PPT, Visuomenės sveikatos biuras ir kt.). Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruojami vaikų fizinės ir psichinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektai. Kontaktai Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis". Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai. Tel./faksas (8 41) 523 921, mob. +370 687 88541. El. paštas: sld.berzelis@splius.lt.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Aušra Kašauskienė
Aušra Paulauskienė
Laura Zinkeviciene
INGRIDA TARAŠKĖ

Tėvai Mokiniai