Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius


about
BENDRA INFORMACIJA Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriuje mokosi vaikai, turintys silpną mokymosi motyvaciją, atėję į mūsų mokyklą dėl to, kad kitose mokyklose jiems nesisekė mokytis. Apie 50 proc. mūsų mokinių turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Mokykloje stengiamasi per aktyvias integruotas veiklas sudominti mokinius, stiprinti jų mokymosi motyvaciją, plėsti sveikos gyvensenos bei sportinius įgūdžius.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Audronė

Tėvai Mokiniai