Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis"


about
BENDRA INFORMACIJA Lopšelis-darželis „Žiogelis“ yra bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje siekiama ugdyti visapusišką ir sveiką asmenybę, į ugdymo procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos principus. 2018 m. rugsėjo 10 d. duomenimis įstaigą lanko 255 vaikų. Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių (2 ankstyvojo, 7 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio amžiaus grupė ir 1 mišraus amžiaus 2-5 metų grupė). Lopšelis-darželis dirba 11 valandų per dieną. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrąsias grupes. Specialusis ugdymas pagal poreikį ir galimybes taikomas jau nuo ankstyvojo amžiaus. Įstaigą lanko 43 ugdytiniai su kalbos ir kitais komunikacijos sutrikimais, su jais dirba logopedas. Lopšelis-darželis „Žiogelis“ nuo 2012 m. yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Ilona Daraškevič

Tėvai Mokiniai