Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Vilniaus lopšelis - darželis "Drevinukas"


about
BENDRA INFORMACIJA Lopšelyje-darželyje sudaromos sąlygos vaikų judėjimo, saugumo poreikių tenkinimui, puoselėjamas individualumas, ugdomas vaikų kūrybiškumas, saviraiška ir vaizduotė. Laikomasi požiūrio, kad vaiko gerovė, visuminis ugdymasis, aktyvus, autentiškas, patirtinis vaiko dalyvavimas ugdymo procese yra ikimokyklinio ugdymo šerdis. Lopšelis – darželis „Drevinukas“ dalyvauja Respublikinių ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje. Lopšelyje – darželyje vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Siekiant įvairiapusio, kompleksiško vaiko ugdymo ir ugdymo(si), įvairių jo kompetencijų lavinimo kasdieninėje veikloje, įgyvendinama ,,Kimochis‘‘programa Įgyvendinant šią programą, turime galimybę padėti vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jis galėtų suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, priimti sprendimus ir spręsti keblias situacijas. Vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai. Veikla vykdoma ne tik grupėje. Vaikai ugdomi netradicinėje aplinkoje t.y. pažintinėse ir edukacinėse kelionese, išvykose, ekskursijose. Didelis dėmesys skiriamas ugdymui lauke.
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Julita Matelytė
Gintarė Miškinienė

Tėvai Mokiniai