Dalyviai
A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Lopšelis-daržels ,,Inkarėlis"


about
BENDRA INFORMACIJA 45-asis lopšelis-darželis įsteigtas 1968 m. kaip žinybinis Okeaninio laivyno žvejybos bazės lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto mero 1992 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 860 įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos miesto mero 1993 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 365 ją reorganizavo į pradinę mokyklą-darželį. Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. 554 įstaigai suteiktas „Inkarėlio“ pavadinimas ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 ji pavadinta Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželiu. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-155 – Klaipėdos lopšeli-darželiu ,,Inkarėlis"
renginiai
Renginiai kuriuose dalyvavo mokykla
renginiai
Mokytojai Evelina Araminaitė

Tėvai Mokiniai